Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  1. Użytkownik korzystając z usług serwisu swiatingenio.pl (dalej Serwis) dostarczonego przez GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O z siedzibą w Warszawie (dalej GROUPE SEB POLSKA) przekazuje dane dotyczące swojej tożsamości.
  2. GROUPE SEB POLSKA szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  3. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od Partnerów celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z Serwisem. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.
  4. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
 2. Administrator Danych Osobowych
  1. Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: GROUPE SEB POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4C, 00- 189 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890.
  2. W ramach poszczególnych usług Serwisów zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom czyli stronom trzecim, z którymi GROUPE SEB POLSKA współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Użytkownikowi usług na najwyższym poziomie.
  3. Wobec powyższego Administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy GROUPE SEB POLSKA w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczy to procesu realizacji wysyłek czy obsługi płatności.
 3. Jakie dane przetwarzamy?
  1. Przetwarzamy jedynie dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane, które Użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Serwisie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Administratorem.
  2. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 4. Osoby niepełnoletnie
  1. Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do GROUPE SEB POLSKA żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.